Dokumenti / Veidlapas

Skolas nolikums

Attīstības plāns

Darba kārtības noteikumi

Sporta ētikas kodekss

Iekšējās kārtības noteikumi

MK noteikumi Nr. 508 
Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas

Datu privātuma politika

Sīkdatnes politika

Kārtība, kādā tiek segti izglītojamo braukšanas izdevumi Dobeles novadā

MK noteikumi Nr. 662 
Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai