top of page

Dokumenti / Veidlapas

Skolas nolikums

Attīstības plāns

Darba plāns 2023./2024. m.g.

Darba kārtības noteikumi

Dobeles Sporta skolas Sporta ētikas kodekss

Dobeles novada pašvaldības darbinieku ētikas kodekss

Iekšējās kārtības noteikumi

Trauksmes celšana

Noteikumi datoru un elektroniskās informācijas lietotājiem

Par informācijas pieejamības nodrošināšanu Dobeles novada pašvaldībā

Ģenerālvienošanās Dobeles novada pašvaldības izglītības jomā

MK noteikumi Nr. 885 
Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas

Datu privātuma politika
"Ar Dobeles novada pašvaldības Datu privātuma politiku var iepazīties:
https://www.dobele.lv/lv/datu-privatuma-politika

Sīkdatnes politika

Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību izglītojamajiem Dobeles novadā

IESNIEGUMI saistībā ar skolēnu pārvadājumiem:
       1. Sabiedriskā transporta biļešu 
           kompensācijas saņemšanai.

       2. E-talona saņemšanai. 


       3. Personīgā transportlīdzekļa braukšanas
            maksas atvieglojuma piešķiršana.

       4. Par sabiedriskā transporta braukšanas
            maksas atvieglojuma piešķiršanu.

Izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtība

REZULTATIVITĀTES KRITĒRIJI: 

HANDBOLS

VIEGLATLĒTIKA

LOŽU ŠAUŠANA

PELDĒŠANA

BASKETBOLS

RITEŅBRAUKŠANA

SACENSĪBU KALENDĀRS:

MARTS 2024.g.
! Nepieciešamības gadījumā kalendārs var tikt papildināts

 

Sacensību kalendārs martam 2024.g..jpg

Dobeles Sporta skolas Ētikas kodekss

Bērnu sūdzību  iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Vardarbības pret izglītojamo novēršanas kārtība

Bērnu sūdzību  iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

bottom of page