SKOLAS PADOME

Dobeles sporta skolas Skolas padomes mērķis ir nodrošināt sabiedrības, pašvaldības, vecāku   un skolas sadarbību sporta izglītības īstenošanas procesā. Padome ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska. Tā darbojas kā Skolas direktora padomdevējs.

SKOLAS PADOMES SASTĀVS

2020./2021.m.g.

Vārds, uzvārds

Sporta veids, kuru pārstāv 

Gita Freiberga     

Jānis Jansons 

Ivo Gūtmanis  

Līga Erba 

Mārtiņš Lazdiņš

Evija Bilkšte 

Kima Troicka       

Vilnis Celmiņš 

Antonija Tabore 

Viesturs Dude 

Guntis Safranovičs

Peldēšana

Vieglatlētika

Basketbols 

Šaušana 

Riteņbraukšana

Rokasbumba

Skolas padomes nolikums

Lejuplādēt:

Statuss padomē

Padomes priekšsēdētāja

Pad. priekšs. Vietnieks

Sporta veida pārstāvis

Sporta veida pārstāvis

Sporta veida pārstāvis

Sporta veida pārstāvis

Audzēkņu pārstāve                 

Treneru pārstāvis

Tehn. darbinieku pārstāvis

Skolas direktors

Dibinātāja pārstāvis