top of page

SKOLAS PADOME

Dobeles Sporta skolas - Skolas padomes mērķis ir nodrošināt sabiedrības, pašvaldības, vecāku   un skolas sadarbību sporta izglītības īstenošanas procesā. Padome ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska. Tā darbojas kā Skolas direktora padomdevējs.

SKOLAS PADOMES SASTĀVS

2022./2023.m.g.

Vārds, uzvārds

Rita Purmale - Jirgensone

Jānis Jansons 

Gita Freiberga  

Juris Veidemanis

Evija Bilkšte 

Kima Troicka       

Dainis Ritums 

Antonija Tabore 

Viesturs Dude 

Anita Celmiņa

Sporta veids, kuru pārstāv 

Riteņbraukšana

Vieglatlētika

Peldēšana 

Basketbols

Handbols

Šaušana

Statuss padomē

Padomes priekšsēdētāja

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Sporta veida pārstāvis

Sporta veida pārstāvis

Sporta veida pārstāvis

Sporta veida pārstāvis

Izglītojamo pārstāvis                 

Treneru pārstāvis

Tehnisko darbinieku pārstāvis

Skolas direktors

Dibinātāja pārstāvis

Skolas padomes nolikums

Lejuplādēt:

bottom of page