UZŅEMŠANA

Uzņemšanas informācija

Iesniegums uzņemšanai profesionālās ievirzes izglītības programmā

Uzņemšanas līgums profesionālās ievirzes izglītības programmā

Iesniegums par atskaitīšanu

Iesniegums uzņemšanai interešu izglītības  programmā

Uzņemšanas līgums interešu
izglītības programmā

Iesniegums par pārcelšanu