UZŅEMŠANA

Uzņemšanas informācija

Iesniegums uzņemšanai profesionālās ievirzes izglītības programmā / interešu izglītības programmā

Izglītošanas līgums profesionālās ievirzes izglītības programmā / interešu izglītības programmā

Iesniegums par atskaitīšanu

Iesniegums par pārcelšanu