top of page

 

Dobeles Sporta skola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālo Dobeles Sporta skolas tīmekļvietni – www.dobelessportaskola.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Oficiālā Dobeles Sporta skolas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445: 

  • Dažiem attēliem trūkst rekomendācijām atbilstoši alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai par attēlos redzamo. Alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem no 2022. gada tiks uzsākta jaunu attēlu pievienošanas gadījumā un esošo resursu iespēju robežās tīmekļa vietnes pamatsadaļās.

  • Video saturam nav pievienoti subtitri.

  • Dažas saites, kas tiek automātiski atvērtas jaunā logā, atvērsies bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 30.12.2021. Izvērtēšanu veica Dobeles Sporta skolas administrācija.

Izvērtējuma apliecinošs dokuments (pašlaik nav pievienots)

Piekļūstamības alternatīvas

Gadījumā, ja tīmekļvietnes saturs ir Jums nepiemērotā formātā un nepieciešams alternatīvs risinājums, sūtiet pieprasījuma vēstuli elektroniski uz iestādes adresi sporta.skola@dobele.lv, norādot:

  • saiti (URL) uz nepiekļūstamo saturu;

  • nepieciešamo formātu, kādā sagatavot informāciju;

  • vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi.

 

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: sporta.skola@dobele.lv

Tālrunis: +371 63723201

Adrese: Edgara Francmaņa iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Dobeles Sporta skola.

E-pasts: sporta.skola@dobele.lv

Tālrunis: +371 63723201

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 29.11.2022. Atkārtoti tas pārskatīts [dd.mm.gggg].

Šo paziņojumu apstiprināja [Vārds un uzvārds  [amats].

bottom of page