top of page
majaslapa.jpg

Kvalitatīva, konkurētspējīga,

pārmaiņām atvērta, tradīcijām bagāta

profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kuras vide ir materiāltehniski nodrošināta, moderna un estētiski sakopta, kurā strādā stabils un radošs kolektīvs un trenējas izglītojamie, kuri orientēti uz augstiem sportiskiem sasniegumiem un veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu.

bottom of page