Search

Uzņem audzēkņus riteņbraukšanā

Uzņem audzēkņus Dobeles sporta skolas sākuma sagatavošanas grupā.

Programmā vispārattīstošie, lokanības, vestibulārā aparāta nostiprināšanas, riteņbarukšanas pamata vingrinājumi, rotaļas un sporta spēles.


1 view0 comments