Audzēkņa uzņemšanai Dobeles Sporta skolā nepieciešams:

  1. Audzēkņa fotogrāfija (3x4cm) izglītojamā personas lietai;
  2. Pases vai dzimšanas apliecības kopija (ar norādi - iesniedzu glabāšanai Dobeles Sporta skolai)
  3. Ģimenes ārsta izziņa par atļauju nodarboties programmā ar paaugstinātu fizisko slodzi.

Iesniegums pieņemšanai sporta skolā IESNIEGUMS_2019_2020.xps

Līgums Ligums.xps

Atgādinām - veicot maksājumu par mācībām, lūdzam norādīt:
Bērna vārdu, uzvārdu, sporta veidu un rēķina numuru.

Lai pārtrauktu bērna izglītošanās līgumu ar sporta skolu, obligāti jāiesniedz bērna vai tā likumiskā pārstāvja rakstisks iesniegums Dobeles sporta skolas administrācijā.
 .