• ADMINISTRĀCIJA
   Direktors Viesturs Dude
   Tālrunis
  63723201
  viesturs.dude@dobele.lv
   Direktora vietniece izglītības jomā
   Rinalda Skurba
   Tālrunis
  6372260
  rinalda.skurba@inbox.lv

  Sporta metodiķe
   Ausma Kamendere
   Tālrunis
  63722260
  kamendere@inbox.lv

   Saimnieciskās daļas vadītāja
   Ērika Grīnberga
   Tālrunis


  Lietvedības sekretāre
   Sorenta Jansone - Seņkāne
   Tālrunis
  63723201
  sportaskola@dobele.lv
  Mēs atrodamies Dobelē, E. Francmaņa ielā 5. .