• ADMINISTRĀCIJA
   Direktors Viesturs Dude
   Tālrunis
  63723201
  viesturs.dude@dobele.lv
   Direktora vietniece izglītības jomā
   Rinalda Skurba
   Tālrunis
  6372260
  rinalda.skurba@inbox.lv

   Saimniecības vadītāja
   Antonija Tabore
   Tālrunis
  63722260

  Lietvedības sekretāre
   Sorenta Jansone - Seņkāne
   Tālrunis
  63723201
  sporta.skola@dobele.lv
  Mēs atrodamies Dobelē, E. Francmaņa ielā 5. .