Nedaudz no vēstures

Dobeles Sporta skola  pirmsākumi meklējami 1950.gadā. 1956.gadā tā tika pārdēvēta par Dobeles rajona  bērnu un jauniešu sporta skolu. Skolas ēka atradās Tirgus laukumā 2a, Dobelē un realizēja izglītības programmas 3 sporta veidos. 1997.gadā Sporta skola pārcēlās uz E. Francmaņa ielu 5, Dobelē.  2009.gadā tā kļuva par Dobeles novada pašvaldības dibinātu izglītības iestādi – Dobeles Sporta skolu. Sporta skolas ēka atrodas Dobeles pilsētas centrā. Sporta skola  nodrošina iespējas izglītoties Dobeles novada izglītojamajiem un citu novadu bērniem  un jauniešiem. 

Pamatmērķis

Sporta skolas darbības mērķis ir veidot mūsdienīgu un labvēlīgu vidi, kur ikvienam bērnam ir pieejama kvalitatīva profesionālās ievirzes izglītība izvēlētā sporta veidā.  Programmas īstenošanas mērķis ir vesela, fiziski, garīgi un emocionāli attīstīta personība, motivēta aktīvam, kustīgam dzīves veidam un augstu rezultātu sasniegšanai. Sporta skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība. Sporta skolas galvenie uzdevumi :

1) īstenot izglītības programmas, nodrošinot  iespēju Audzēkņiem iegūt kvalitatīvu izglītību;

2) dot iespēju ikvienam Audzēknim piedzīvot sportisku izaugsmi, apgūstot prasmes, zināšanas un iemaņas, kas veidotu pozitīvu attieksmi pret sportu un veselīgu dzīvesveidu mūža garumā;

3) veidot skolas vidi, audzinot izglītojamos par mērķtiecīgiem, uzņēmīgiem, atbildīgiem savas valsts pilsoņiem;

4) sadarboties ar Audzēkņu vecākiem, ar novada izglītības iestādēm, ar nevalstiskām
 organizācijām, iesaistīties novada sporta dzīvē. 
 .